Hadi SASANİ - Radyoloji Uzmanı

Dr. Hadi Sasani 1981 yılında Tebriz 'de doğdu. İlk - orta okul ve lise eğitiminin ardından, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine giriş yaptıktan sonra, 2005 yılında Tıp Doktoru ünvanına hak kazanmıştır. Ardından 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda radyoloji eğitimine devam etmiş olup, 2012 yılında "Radyoloji Uzmanı" ünvanını almıştır.

Akademik eğitimi boyunca bilimsel katkıları ve çalışmaları olmuştur. 2013 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale hastanesinde Yardımcı Doçent Doktor kadrosunda; 2016-2017 yıllarında Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi ve tıp fakültesinde görev yapmıştır.

İletişim