• #
  • #
  • #
  • #

Sanal Kolonoskopi

Sanal kolonoskopi (virtual colonoscopy) Bilgisayarlı Tomografi veya Manyetik Rezonans Görüntüleme modaliteleri ile çeşitli işemlerin ve prosedürlerin uygulanmasından sonra kalın bağırsağa yönelik yapılan incelemede kalın barsağın üç boyutlu reformat görüntülerinin elde edilmesi işlemidir. Kalın barsağa ait yapısal durumların (dolikolokon v.s) saptanabilmesi gibi divertikül, polip veya kanser gibi durumlarda saptanabilmektedir.

Sanal kolonoskopi Bilgisayarlı Tomografi ile yapılıyorsa görüntüler X-ışınları ile elde edilmektedir. Tomografik çekimler iki boyutlu olmakla birlikte daha sonra bilgisayar yazılımları kullanılarak kalın barsağın üç boyutlu reformat görüntüleri elde edilip ve yazılımlar aracılığı (Fly through) ile kalın barsağın lümeni içerisinde incelemler yapılabilmektedir.

Sanal kolonoskopi öncesi yapılan işlemler:
Sanal kolonoskopi işleminden bir gün önce laksatif ilaçların kullanılması ile barsak temizliği yapılır. Ancak tüketilen besin aralığı ve yelpazesi geniş olduğu için elde edilecek olan görüntülerde gıda artıkları lezyonmuş gibi değerlendilrilmesini önlemek amacıyla feçesin boyanmasına yönelik ilaçlar kullanılır.

İşlemin hastanın kooperasyon durumuna bağlı olarak 15-20 dakika kadar sürmektedir, çekim öncesi rektuma özel rektal tüp yerleştirilmesi sonrası hasta distansiyon hissi olanakadar serbest hava verilir, buradaki amaç kalın barşaı genişletip inceleme yüzeyini genişletmek ve incelenebilecek duruma getirmektir. önce hasta sırtüstünde bt görüntüler alınır, daha sonra yüzü koyun pozisyonda yatarak İV kontrast madde verilerek görüntüler alınır. daha sonra natif ve reformat görüntüler eldeedilerek inceleme yapılır.

Sanal kolonoskopi üstünlükleri:
* Sanal kolonoskopide, kolonoskop kullanılmaz, rahat bir işlemdir.
* Sedasyon kullanılmaz
* Yüksek çözünürlükte görüntüler elde edilir
* Daha önceden kullanılan ilaçlar, çekim sırasında verilen kontrast madde ve bilgisayar yazılımları aracılığıyla lezyonların görüntülenmesi daha kolaylaşır, lezyon karakterizasyonu yapılabilir
* Sanal kolonoskopide lezyonlar farklı açılardan incelenebilir.
* Reformat görüntüler yanısıra ilk başta alınan kaynak görüntüler dolayısıyla diğer organlara ait patolojiler görünüp tanımlanabilir.
* inceleme aralığı geniştir. Standart kolonoskopi işleminde % 5-10 olguda terminal ileum düzeyine ulaşılmayabililr, bu sorun sanal kolonoskopide söz konusu değildir.
* inceleme daha kısa sürede gerçekleşir.

Sanal kolonoskopi dejavantajları:
* X-ışını kullanımı nedeniyle radyasyon (ancak bu verilen doz düşük düzeydedir )
* Saptanan lezyonlara girişimsel işlem yapılamaz (eksizyon, biyopsi)
* 5 mm altı poliplerde duyarlılık düşüktür