#Tomosentez memenin kesitsel olarak görüntülenmesi olup düşük doz röntgen ışını kullanılarak meme taraması sırasında farklı açılar ile çok sayıda görüntü elde edilmesi, rekonstrüksiyon (filtrelenmiş geri projeksiyon) ve memenin kesit görüntüler halinde gösterilmesi temeline dayanmaktadır. Temel amaç meme kanserlerinin erken dönemde tanınması , teyit edilmesi ve meme kanserine bağlı ölümleri azaltmaktır, zira akciğerden sonra kadınlarda 2. Sırada meme kanseri kanseri ölüm nedenleri arasındadır.

Literatürde yapılan birçok araştırma sonucu memenin belirli aralıklarla mamografi ile taranmasının ve incelenmesinin meme kanserine bağlı ölümleri belirgin şekilde azalttığını ispat etmiştir. Ancak mamografi birçok kanseri yeterince erken gösterememektedir. Palpasyon ve klinik ile meme kanserlerinin %12 ‘si, mamografi ile %68 ‘i saptanabilmesine karşın %20 kanser ne mamografi, ne de muayene ile tanınmamakta olup tanında gecikmeye neden olmaktadır. Bu nedenle mamografide iki önemli gelişme gerçekleşmiştir:

1. Dijital mamografi (FFDM) Bu yöntemde konvansiyonel mamografiden farklı olarak filmin yerini dijital dedektörler almaktadır. Dedektörler x-ışınlarını elektrik sinyallerine çevirirerek sinyallerinden bilgisayarlar aracılığı ile görüntüler oluşturulmaktadır.


Dijital mamografinin normal mamografiye avantajları:
* Konvansiyonel mamografide kullanılan filmin kalitesi, banyo şartları, taşınması gibi basamaklar filmin kalitesini etkilemektedir
* Dijital görüntüler dijital ortamda depolanabilir ve transferedilebilir.Görüntü üzerinde değişiklikler yapılabilir,büyütülebilir.
* Dijital mamografide daha az miktarda x- ışını yeterlidir.
* Tekrar çekim ve hasta geri çağırma oranı düşüktür.
* İnceleme süresi kısadır.

2. Tomosentez (TS) Konvansiyonel mamografide 2 boyutlu görüntü elde edilmektedir. Ancak Tomosentezde memenin kesitsel görüntülenmesi yapılarak rekonstrüksiyonlu 3 boyutlu görüntüler elde edilmektedir. Bu şekilde memenin iç yapısı daha net olarak görüntülenmekte ve lezyonların 3 boyutlu olarak yeri ve daha net konturlu olarak tespit edilebilmektedir. X- ışını tüpü meme etrafında 50 derecelik bir kadranda hareket ederken amorf selenyum bazlı hızlı dedektörler ile 25 düşük dozlu görüntü elde edilir ve bu ham görüntü dataları ile 3 boyutlu görüntü seti oluşturulmaktadır. Yüksek uzaysal çözünürlük ve geniş açılı kadran boyunca elde edilmiş görüntülerin kombinasyonu sonucunda daha az artefakta sahip daha net rekonstrüksiyonlar ve daha fazla detay incelenebilmektedir. Böylece lezyon ve mikrokalsifikasyonların tip ve boyutlarının analizi daha iyi yapılabilmektedir. Normal mamografide üç boyutlu yapıya sahip olan meme dokusu üst üste gelerek kanserli dokuyu maskeleyebilir veya yalancı kanser benzeri görüntüler oluşturabilir.


Tomosentez avantajları:
* Çekim sırasında meme daha az sıkıştırılır.
* Mikrokalsifikasyonların dağılımının 3 boyutlu analizi
* Lezyonların 3D-analizi (şekil ve boyut), ayrıca süperpozisyonu önler.
* 3D-lokalizasyon:Biyopsi için navigasyonel yardım
* Çekim işlemi kısa sürede gerçekleşmektedir (3-4 saniye )
* Meme dokusunun kalınlığına göre yaklaşık 60-80 görüntü elde edilmekte olup superpozisyon (üstüste binme) nedeniyle oluşan yalancı negatif ve yalancı pozitif görüntülerin olumsuz sonuçların sayısını oldukça azaltmıştır.
* Doğru tanı oranını artırarak gereksiz biyopsi ve ameliyat oranı azalmıştır.
* Tekrar film çekimlerinin dolayısıyla gereksiz radyasyon alımını engeller İzlemek İçin Tıklayınız